Przesłanie
naszego dyrektora generalnego
Rok 2012 jest dla nas wszystkich w PLI rokiem specjalnym, ponieważ obchodzimy w nim stulecie działalności.

Sto lat to naprawdę dużo czasu. Niewiele jest przedsiębiorstw, które prowadzą działalność przez 100 lat czy dłużej. Taka długa droga jest usłana wieloma wyzwaniami i problemami, sukcesami i osiągnięciami zdobytymi wyłącznie dzięki determinacji, wytrzymałości i mądrości — przy całej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu uzyskiwanym przez lata. Takie firmy przechodzą próbę czasu i zostawiają za sobą trwałe dziedzictwo.

Jestem bardzo dumny z tego, że PLI należy do tej rzadkiej grupy „stulatków”, mających do opowiedzenia własną historię.

Nasze początki datują się na rok 1912, w którym firma FIAT założyła Sezione Lubrificanti — dział wewnętrzny zarządzający dostarczaniem środków smarnych do produkowanych przez FIATA pojazdów. Z biegiem czasu ten niewielki dział stał się jednym z największych na świecie, niezależnych producentów środków smarnych — FL Selenia. Pod koniec 2007 r. firma została przejęta przez PETRONAS by stać się jego ważną częścią: PLI.

Opracowując oleje, płyny i smary podczas rozwoju przemysłowego w Europie FL Selenia wykorzystała możliwość pracy w nowoczesnych technologiach. Firma ewoluowała wraz z wieloma producentami pojazdów i maszyn uczestnicząc i jednocześnie przyczyniając się do ich rozwoju.

Firma PETRONAS ma pełną świadomość swego dziedzictwa. Aby je zachować, opracowano nową filozofię firmy: „Fluids Technology Solutions” (Rozwiązania technologii płynów), aby dać PLI jeszcze bardziej nowoczesną perspektywę.

Nasza stuletnia tradycja uświadomiła nam jak bardzo technologia zmienia życie. We współczesnym świecie maszyny i silniki konstruuje się w przeróżnych wariantach, aby spełnić różnorodne oczekiwania użytkowników. Urządzenia te potrzebują do pracy wielu olejów, smarów i płynów funkcjonalnych. PLI realizuje filozofię „Fluids Technology Solutions” aby w pełni odpowiedzieć na wyzwania stawiane przed nią.

Obchodząc stulecie naszej firmy jesteśmy wdzięczni naszym poprzednikom, którzy dali nam możliwość dojścia do punktu, w którym się obecnie znajdujemy. Nie są to jedynie osoby, które nadały firmie PLI obecny kształt, ale także nasi Klienci, partnerzy biznesowi i technologiczni, dostawcy, kontrahenci i wielu, wielu innych. Bez ich udziału nie udałoby nam się dotrzeć aż tak daleko.

Slogan „A Century of Fluids Innovation”, który przyjęliśmy dla obchodów stulecia, odnosi się do naszego wytrwałego ducha innowacji — tworzenia i udoskonalania środków smarnych, które pozwalają na funkcjonowanie maszyn, przyczyniając się do rozwoju świata i czyniąc go wygodniejszym.

I chociaż wydaje się, że w związku z obchodami „A Century of Fluids Innovation” zatoczyliśmy pełne koło, tak naprawdę nie zamierzamy osiąść na laurach. Pragniemy nadal udoskonalać formułę środków smarnych i eksplorować nowe terytoria, aby móc tworzyć lepszy świat i nowoczesną przyszłość dla nas wszystkich.

Twórzmy zatem i wprowadzajmy innowacje przez kolejne 100 lat!

AMIR HAMZAH BIN AZIZAN
Dyrektor zarządzający  
PETRONAS Lubricants International Group

Premiera
filmu o naszych markach


Płyny kierują naszym światem. Możemy ich nie widzieć, jednak stanowią one główną i widoczną siłę stojącą za każdą technologią opracowaną przez człowieka w ciągu ostatnich 100 lat. Film o markach PLI zabiera nas w podróż po innowacjach: od środków smarnych, które zostały stworzone do pierwszych samochodów, po nowoczesne płyny do maszyn, które pozwalają nam tworzyć więcej i sięgać wyżej, niż jest to możliwe.

Kluczowe osiągnięcia naszej firmy (1912-2012)
Przejęcia, wzrost na rynku międzynarodowym, ekspansja produktów, partnerstwo. Uporządkowane chronologicznie i szczegółami.
Ruch płynów
w ujęciu artystycznym 

I możesz wygrać w pełni opłaconą podróż
dla dwojga na Grand Prix Kanady 2013 Formula 1™!*

*Obowiązują warunki regulaminu